CHARLES DICKENS – NEPOKOJNÝ DUCH VIANOC

Dejiny Veľkej Británie sa zväčša delia na obdobia vlády rôznych panovníkov. Hovoríme o alžbetínskom Anglicku či viktoriánskej Británii. Existujú však dve veľké výnimky. Prvou je William Shakespeare. Druhou Charles Dickens.

Pokračovať v čítaní článku “CHARLES DICKENS – NEPOKOJNÝ DUCH VIANOC”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑